6 ส.ค.64

ขอขอบคุณ คุณอลิสา อินทเสนีและครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูบะหมี่หมูแดง น้ำลำไย ไอสกรีม มูลค่า 16,000 บาท