29 พ.ค.64

ขอขอบคุณ คุณวันเพ็ญ พัฒนาดิสัย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดฟัก ลาบไก่ เฉาก๊วยน้ำแดง มูลค่า 11,000 บาท