14 พ.ค.64

ขอขอบคุณ คุณนุสรา ลิมปมโนชญ์ คุณจารุ โพคะและครอบครับ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเขียวหวานไก่ ไส้กรอกผัดซอส สาคูเปียกข้าวโพด มูลค่า 11,000 บาท