9 พ.ค.64

ขอขบคุณ คุณฉัตรนภา เขียวขำ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูข้าวมันไก่ แกงจืดวุ้นเส้น น้ำลำไย มูลค่า 12,000 บาท