4 พ.ค.64

ขอขอบคุณ ชมรมบ้านศิษย์แสงแห่งธรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ขนมทับทิมกรอบ มูลค่า 13,000 บาท