17 เม.ย.64

ขอขอบคุณ คุณพิชชาภา โอวจริยาพิทักษ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเคี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส น้ำกระเจี๊ยพุทราจีน ไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท