5 เม.ย.64

ขอขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยจั๊บ น้ำกระเจี๊ยบ มูลค่า 13,000 บาท