2 เม.ย.64

ขอขอบคุณ คุณพรสุข สุขวิสิทธิ์ จัดเลี้ยงอาหารเย็ย เมนู ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส น้ำลำไย มูลค่า 12,000 บาท