25 มี.ค.64

ขอขอบคุณ คุณภัควัฒน์ สุทธิประภา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ลอดช่องสิงคโปร์ มูลค่า 13,000 บาท