23 มี.ค.64

ขอขอบคุณ คุณพิชัย มณีโชติ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหน้าหมูสับ น้ำหวานเฮบูลบอย มูลค่า 12,000 บาท