21 มี.ค.64

ขอขอบคุณ คุณวัลศรี ลีลาทิพย์ นำข้าวมันไก่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 350 จาน