20 มี.ค.64

ขอขอบคุณ BLCA BUSINESS 2 รุ่น 5 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ฟักทองแกงบวด มูลค่า 13,000 บาท