13 มี.ค.64

ขอขอบคุณ คุณพัณณิตา กองกาไว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เฉาก๊วยน้ำแดง มูลค่า 12,000 บาท