19 ก.พ.64

ขอขอบคุณ น.พ.ไพศาล กอบเกื้อพงษ์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก ผัดวุ้นเส้น แตงโม มูลค่า  11,000 บาท