15 ก.พ.64

ขอขอบคุณ คุณจันทรารัตน์ ฉันทวิรุฬห์ จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู เต้าหู้หมูเค็ม ผัดพริกหยวกเครื่องในไก่ น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 11,000 บาท