21 ม.ค.64

ขอขอบคุณ คุณฐิตินันท์ เอมโอชะ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดแตงร้าน ผัดกะเพราไก่ ส้มเขียวหวาน มูลค่า 11,000 บาท