20 ม.ค.64

ขอขอบคุณ บริษัท ซี เอส.ไทยเทรดดิ้ง จำกัด (สนญ.)