18 ม.ค.64

ขอขอบคุณ คุณพรพรหม พรหมวาณิช จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ต้มข่าไก่ ไส้กรอกผัดซอส ลอดช่องสิงคโปร์ มูลค่า 12,000 บาท