15 ม.ค.64

ขอขอบคุณ คุณพรพรหม พรหมวาณิช จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วงยเตี๋ยวราดหน้า น้ำกระเจี๊ยบ มูลค่า 13,000 บาท