17 พ.ย.63

ขอขอบคุณอาจารย์สุวดิษฐ์ อาจารย์สุวรรณา หงษ์ทอง และชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม  จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ แกงจืดผักกาดขาว ขนมรวมมิตร มูลค่า 12,0000 บาท