12 พ.ย.63

ขอขอบคุณ คุณสุษิร  ผาสุข จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวคลุกกะปิ แกงจืดฟัก แกงบวดเผือก มูลค่า 15,0000 บาท