5 พ.ย.63

ขอขอบคุณ คุณวสันต์ เจิมประไพ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู สุกี้รวมมิตร ขนมสาคูเปียกข้าวโพด มูลค่า 12,000 บาท