20 ต.ค.63

ขอขอบคุณ คุณประไพ สิงห์นาท จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดวุ้นเส้นทรงเครื่อง ลาบไก่ น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 11,000 บาท