17 ต.ค.63

ขอขอบคุณ คุณเสฐฐ์สิทธิ์ ตั้งอธิคม จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู แกงมัสมั่น ผัดผักคะน้าปลาเค็ม แกงบวดมัน มูลค่าส 15,000 บาท