17 ต.ค.63

ขอขอบคุณ คุณชัชวาลย์ จิรายุกุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเผ็ดหมู แกงจืดเต้าหู้ไข่ นมเย็น มูลค่า 11,000 บาท