13 ต.ค.63

ขอขอบคุณ คุณปลื้มจิต ขวัญแก้ว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดฟัก ผัดกะเพราไก่ ขนมรวมมิตร มูลค่า 11,000 บาท