7 ต.ค.63

ขอขอบคุณ พันเอก บรมวิช หิรัณยัษฐิติ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ไอศกรีม