1 ต.ค.63

ขอขอบคุณ คุณกำพล ล้อเลิศสกุล จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดเต้าหู้ไข่ ลาบไก่ น้ำลำใย มูลฃค่า 11,000 บาท