20 ก.ย.63

ขอขอบคุณ คุณสถาพร วงศ์กิตติการและคณะเพื่อนๆจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวคลุกกะปิ แกงจืดฟัก น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 12,000 บาท