16 ก.ย.63

ขอขอบคุณ คุณวทิตา ชูชัยศรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้น น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 12,000 บาท