13 ก.ย.63

ขอขบคุณ คุณสถาพร วงศ์กิตติการและคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก น้ำลำใย เผือกแกงบวด มูลค่า 12,000 บาท