6 ก.ย.6.

ขอขอบคุณ คุณนัญญา ตติยาวงษ์ชัย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ไอศกรีม มูลค่า 15,000 บาท