3 ก.ย.63

ขอขอบคุณ นาวาอากาศเอกสหชัย พวงจินดา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ก๋วยเตี่ยวหมูตุ๋น ไอศกรีม มาูลค่า 16,000 บาท