23 ส.ค.63

ขอขอบคุณ คุณพัชรินทร์ ชีพประสพ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู ข้าวมันไก่ทอด แกงจืดเต้าหู้ผักกาดขาว มูลค่า 12,000 บาท