15 ส.ค.63

ขอขอบคุณ คุณชนาพร ถนอมทรัพย์และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ข้าวมันไก่ทอด แกงจืดวุ้นเส้น น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 12,000 บาท