31 ก.ค.63

ขอขอบคุณ บริษัทโซตัส อินเตอร์เนชั่น จำกัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ขนมวาฟเฟิล มูลค่า 17,000 บาท