30 ก.ค.63

ขอขอบคุณ คุณอมรรัตน์ ตติยาวงษ์ชัย และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่น่องไก่ ส้มเขียวหวาน มูลค่า 14,000 บาท