17 กรกฎาคม 2563

ขอขอบคุณ คุณไพทูร ไพศาลสุขวิทยา และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาค