16 กรกฎาคม 2563

ขอขอบคุณ กลุ่มเพื่อนสะพานบุญ จัดเลี้ยง เบอร์เกอร์ ไก่ทอดและขนมเบื้อง