16 มิ.ย.63

ขอขอบคุณ คุณพรชัย เสาะแสวง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดเต้าหู้ไข่ ลาบไก่ น้ำเก๊กฮวย มูลค่า 11,000 บาท