8 มิ.ย.63

ขอขอบคุณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู ขนมจีนแกงเขียวหวานปลากราย ขนมทับทิมกรอบ มูลค่า 12,000 บาทพร้อมมอเครื่องอุปดภค บริโภค