3 มิ.ย.63

ขอขอบคุณ คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล จัดเลี้ยงอาหารเย็น เมนู บะหมี่หมูแดง น้ำลำใย มูลค่า 13,000 บาท