27 พ.ค.63

ขอขอบคุณ คุณอิศนี วงศาลัคนากร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมุแดง กล้วยบวดชี มูลค่า 14,000 บาท