23 เม.ย.63

ขอขอบคุณ คุณอิศนี วงศาลัคนากร จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงเขียวหวานลุกชิ้น ไก่ทอด และไอสกรีม มูลค่า 14,000 บาท