25 ก.พ.63

ขอขอบคุณ คุณชัญญนันท์ ผลัดศรี และคณะ นำกระเพราะปลา ไอศกรีม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน