21 ก.พ.63

ขอขอบคุณ คุณชัชพร บุราศรี และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดลูกเงาะ ลาบไก่ เฉาก๊วยน้ำแดง มูลค่า 11,000.-