20 ก.พ.63

ขอขอบคุณ คุณสมิทธ์ จุฑานุกาล และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูแกงเขียวหวานไก่ ไส้กรอกผัดซอส ลอดช่องน้ำกะทิ มูลค่า 11,000.-