18 ก.พ.63

ขอขอบคุณ คุณสุดี ช่างประดิษฐ์ และคณะ จัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวราดหน้า น้ำลำใย ขนมเบื้อง มูลค่า 15,000.-