17 ก.พ.63

ขอขอบคุณ คุณกนกวรรณ สายบุญเครือ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู แกงจืดฟัก ผัดกะเพราหมู ขนมรวมมิตร มูลค่า 11,000.-