14 ม.ค.63

ขอขอบคุณ คุณสิทธิศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ และครอบครัว จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนู บะหมี่หมูแดง ขนมเบื้อง มูลค่า 14,000.-